Odwiedzanie urzędu skarbowego bywa trudne dla wielu podatników, a interakcje z urzędnikami często są źródłem stresu. Na szczęście, instytucje państwowe nadążają za nowoczesnymi trendami i oferują coraz więcej usług online, na przykład poprzez portal e-Urząd Skarbowy.

e-Urząd skarbowy — co to jest?

Portal e-Urząd to innowacyjna platforma, która umożliwia podatnikom komunikację z urzędem skarbowym. Dzięki niemu można załatwić sprawy podatkowe przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu, korzystając z dowolnego urządzenia i o każdej porze dnia i nocy.

Ponadto, dzięki tej formie komunikacji między podatnikiem a urzędem, nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych czynności na poczcie czy w banku. Oznacza to, że wszelką korespondencję można przesyłać do urzędu skarbowego zdalnie, a odpowiednie przelewy bankowe można realizować bezpośrednio poprzez stronę e-Urząd Skarbowy.

Jakie sprawy załatwisz na stronie e-Urząd Skarbowy?

Krajowa Administracja Skarbowa stworzyła portal e-Urząd, aby umożliwić podatnikom szybkie, łatwe i wygodne załatwienie formalności. Na stronie możesz wykonać takie czynności jak:

 • Złożenie zeznania rocznego w zakładce Twój e-PIT, gdzie można wypełnić formularze PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, lub PIT-38.
 • Skorzystanie z aplikacji e-Mikrofirma, która umożliwia bezpłatne prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych oraz przygotowanie i wysyłkę plików JPK.
 • Sprawdzenie historii złożonych deklaracji.
 • Przeglądanie swoich sald i rozliczeń w podatkach PIT, CIT i VAT.
 • Uzyskanie informacji o zwrocie podatku PIT i VAT.
 • Opłacenie podatków, takich jak PIT, CIT, VAT, oraz podatku od spadków i darowizn, PCC, mandatów karnych i innych zobowiązań.
 • Sprawdzenie numeru mikrorachunku podatkowego.
 • Uzyskanie zaświadczenia o dochodach w ciągu kilku minut.
 • Bezpłatne otrzymanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
 • Aktualizacja danych osobowych, np. zmiana adresu zamieszkania lub numeru konta bankowego, za pomocą formularza ZAP-3.
 • Przekazywanie dokumentów do urzędu skarbowego poprzez e-korespondencję, takich jak czynny żal, zawiadomienie ZAW-NR, wniosek o stwierdzenie nadpłaty, wniosek o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej, lub ogólne pisma w różnych sprawach.
 • Składanie pism i wniosków w swoim imieniu oraz w imieniu mocodawców, pod warunkiem posiadania pełnomocnictwa ogólnego.
 • Złożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych elektronicznie (UPL-1) oraz zawiadomienie o jego zmianie lub odwołaniu (OPL-1).
 • Uzyskanie informacji o swoich mandatach.
 • Otrzymanie informacji o wszystkich aktach notarialnych.

Pamiętaj, że korzystanie z e-korespondencji z urzędem skarbowym wymaga wcześniejszej zgody na doręczenie elektroniczne, którą należy wyrazić po zalogowaniu się do serwisu e-Urząd.

Czym jest raport podatnika na stronie e-Urząd?

To nowa funkcja dostępna na stronie e-Urząd Skarbowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Dzięki niej możesz w jednym miejscu sprawdzić kluczowe informacje dotyczące twojej firmy:

 • Dane identyfikacyjne.
 • Forma opodatkowania.
 • Informacje o zaległościach podatkowych.
 • Prawidłowość rozliczania zaliczek.
 • Dane o zgłoszonych rachunkach bankowych.
 • Informacje o pełnomocnikach.

Czy każdy może skorzystać z portalu e-Urząd Skarbowy?

Z portalu e-Urząd Skarbowy mogą korzystać wszyscy podatnicy, w tym:

 • Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 • Płatnicy.
 • Spółki kapitałowe, spółki osobowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie oraz grupy kapitałowe.

Zalety korzystania z portalu e-Urząd Skarbowy

 1. Wygoda i oszczędność czasu. Możliwość załatwiania spraw podatkowych online, bez konieczności wychodzenia z domu. Dostępność serwisu 24/7, co pozwala na korzystanie z niego o dowolnej porze.
 2. Bezpieczeństwo i pewność. Logowanie przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa. Elektroniczna korespondencja minimalizuje ryzyko zagubienia dokumentów.
 3. Szeroki zakres usług. Możliwość składania różnych deklaracji podatkowych, np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38. Dostęp do aplikacji e-Mikrofirma umożliwiającej prowadzenie ewidencji faktur i wysyłkę plików JPK. Sprawdzanie historii deklaracji, sald i rozliczeń podatkowych (PIT, CIT, VAT).
 4. Łatwość w dokonywaniu płatności. Możliwość opłacania różnych zobowiązań podatkowych bezpośrednio przez portal oraz Szybki dostęp do numeru mikrorachunku podatkowego.
 5. Uzyskiwanie zaświadczeń i aktualizacja danych. Szybkie uzyskanie zaświadczeń o dochodach oraz zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach. Możliwość aktualizacji danych osobowych, np. zmiana adresu zamieszkania lub numeru konta bankowego.
 6. Kompleksowa obsługa przedsiębiorców. Nowa funkcja raportu podatnika, umożliwiająca weryfikację kluczowych informacji o firmie w jednym miejscu oraz sprawdzanie danych identyfikacyjnych, formy opodatkowania, zaległości podatkowych, rozliczeń zaliczek, zgłoszonych rachunków bankowych oraz pełnomocników.
 7. Redukcja formalności. Brak konieczności wizyt w urzędzie skarbowym, poczcie czy banku, elektroniczne składanie dokumentów i wniosków.
 8. Oszczędność pieniędzy. Bezpłatne uzyskiwanie zaświadczeń i brak konieczności opłacania tradycyjnej korespondencji.

Korzystanie z portalu e-Urząd Skarbowy przynosi wiele korzyści, czyniąc załatwianie spraw podatkowych prostszym, szybszym i bardziej efektywnym.