Nasze usługi

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Za jednoosobową działalność gospodarczą uznaje się zorganizowaną działalność zarobkową, którą wykonuje się we własnym imieniu w sposób ciągły. Zatem działalność jednoosobowa musi spełniać cztery warunki:

 • działalność musi być prowadzona dla osiągnięcia zysku, nawet jeśli nie przynosi ona dochodu;

 • musi mieć charakter zorganizowany, co przejawia się m.in. zapewnieniem lokalu dla prowadzonego biznesu, założeniem strony internetowej, czy zakupem potrzebnego sprzętu;

 • musi być prowadzona w sposób ciągły, co objawia się powtarzalnością czynności oraz zamiarem stałego prowadzenia firmy;

 • prowadzona musi być we własnym imieniu, co oznacza również ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania.

To właśnie te warunku odróżniają jednoosobową działalność gospodarczą od innych form przedsiębiorstwa.

W ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej zapewniamy:

 • prowadzenie PKPiR - Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów - KPiR Lublin, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 • sporządzenie planu amortyzacji

 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży oraz rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych

 • wysyłanie deklaracji oraz rejestrów VAT zakupu i sprzedaży w formacie JPK do urzędów skarbowych

 • naliczenie podatków dochodowego do 20 dnia każdego miesiąca

 • rozliczanie transakcji w walutach obcych i różnic kursowych

 • sporządzanie i wysyłanie rocznych zeznań podatkowych (PIT-36, PIT-36L)

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS

 • reprezentację przed Urzędem Skarbowym

 • bieżące wsparcie merytoryczne w zakresie księgowości i podatków

W jaki sposób można założyć firmę jednoosobową?

Do założenia firmy jednoosobowej potrzebne jest zarejestrowanie jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Można tego dokonać w sposób tradycyjny (udając się od urzędu) lub online (wypełniając wniosek w Internecie, jednak konieczne jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

We wniosku do CEIDG konieczne jest podanie: imienia; nazwiska; imion rodziców; datę i miejsce urodzenia; rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; PESEL; obywatelstwo; numer NIP i REGON; miejsce zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą; nazwę zakładanej działalności gospodarczej; kody PKD; datę rozpoczęcia działalności; informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą; dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy; wybraną formę opodatkowania oraz sposób prowadzenia ewidencji; informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej; numer rachunku bankowego.

Nasze usługi

Naszym celem jest pomaganie przedsiębiorcom w rozwoju firm poprzez realizację usług obejmujących księgowość uproszczoną i pełną oraz zadania kadrowo-płacowe. Wiemy, że prowadzenie firmy wiąże się całą listą obowiązków, dlatego my chętnie zajmiemy się wykonywaniem tych, które dotyczą księgowości, kadr i wynagrodzeń. Dzięki temu zaoszczędzisz nie tylko czas, ale i pieniądze! Zyskasz więcej przestrzeni na współpracę z aktualnymi Klientami oraz pozyskiwanie nowych. Sprawdź ofertę naszego biura i rozliczaj swoje dokumenty pod okiem specjalistów!

KPiR Lublin

Jednoosobowa działalność gospodarcza


Czytaj więcej

Rejestracja spółek
w KRS


Czytaj więcej

Rozliczanie biur
podróży


Czytaj więcej

Wirtualne
biuro


Czytaj więcej

Spółki handlowe


Czytaj więcej

Kadry i płace


Czytaj więcej

Chcesz skorzystać z naszych usług?

Prześlij zapytanie, a jeden z naszych ekspertów niezwłocznie się z Tobą skontaktuje.

logo biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowe w Lublinie dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej.

Oferta lokalna

Kontakt z nami

Biuro Rachunkowe Danuta Wojtaszko
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18/8
20-538 Lublin
tel. 608 303 707
tel. 784 562 738
tel. 694 500 084
e-mail: biuro@biurorachunkowelublin.pl
e-mail: danwojbiuro@wp.pl

Godziny otwarcia

Pon - Pt: 8:00-17:00
Sobota: Zamknięte
Niedziela: Zamknięte

Kontakt z nami