Księgi handlowe Lublin

Potrzebujesz sprawdzonego biura, które poprowadzi Twoje księgi handlowe w Lublinie? Działamy w branży od 25 lat, zapewniając Klientom wysoki standard usług oraz ściśle dopasowując wykonywane zadania do aktualnych przepisów. Te zmieniają się zaś co pewien czas, co wymaga ich stałego monitoringu. Dlatego nawet Klienci powierzający nam prowadzenie KPiR w Lublinie , które nie wymaga dopełniania aż tylu formalności, doceniają fakt, że oddelegowali nam ten obowiązek. Niezależnie od tego, czy prowadzisz księgowość uproszczoną, czy też obowiązuje Cię lub zdecydowałeś się na pełną księgowość – możesz liczyć na nasz profesjonalizm i maksymalne zaangażowanie.

Kto ma obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, czyli rachunkowych?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, czyli ksiąg rachunkowych, spoczywa przede wszystkim na spółkach handlowych (osobowych, kapitałowych oraz organizacji), spółkach cywilnych i osobach prawnych (z wyłączeniem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego). Ponadto, w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, które osiągnęły minimum równowartość 2 mln euro w walucie polskiej, pełna księgowość dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, a także spółek partnerskich.

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe składają się z 5 części. Każda z nich służy do opisywania innego rodzaju operacji i zdarzeń gospodarczych, a ich prowadzenie podlega ściśle określonym zasadom. Możesz mieć pewność, że księgi handlowe w Lublinie prowadzimy w sposób rzetelny, bezbłędny, sprawdzalny oraz na bieżąco. Uważnie dokumentujemy wszelkie transakcje finansowe – dzięki temu Klienci otrzymują precyzyjne dane ekonomiczne stanowiące podstawę do planowania budżetu oraz inwestycji firmowych, a także szacowania zysków. Co więcej, są wolni od stresu podczas kontroli organów zewnętrznych. Zyskują podwójnie, gdyż kontrole te odbywają się w naszym biurze i nie zakłócają bieżącej pracy firm. Kiedy zlecisz nam prowadzenie ksiąg rachunkowych, dopilnujemy, aby zgodnie z przepisami:

• zapisywać w kolejności chronologicznej wszystkie zdarzenia gospodarcze w dzienniku;
• regularnie rejestrować zdarzenia gospodarcze na kontach księgi głównej (syntetycznych);
• dokonywać ich szczegółowych zapisów na kontach ksiąg pomocniczych (analitycznych);
• wykazywać w zestawieniu obrotów i sald w księdze głównej oraz sald księgi pomocniczej, że suma obrotów kont księgi głównej jest równa sumie obrotów kont księgi pomocniczej;
• sporządzić wykaz składników pasywów i aktywów (inwentarz), jeśli przejdziesz w danym roku podatkowym z małej na pełną księgowość.

Warto podkreślić, że outsourcing usług księgowych, który możesz poszerzyć o sprawy kadrowe w ramach oferowanej przez nas obsługi kadr i płac w Lublinie, jest zwykle bardziej opłacalny od zatrudnienia takich specjalistów na etatach w firmie. Zwalnia Cię bowiem jako przedsiębiorcę m.in. od konieczności zakupu specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia spraw księgowo-kadrowych oraz finansowania pracownikom szkoleń branżowych. Co więcej, współpracując z nami masz gwarancję płynnej obsługi, której nie zagrażają m.in. dłuższe zwolnienia lekarskie pracowników etatowych. Skontaktuj się z nami!