Jak założyć firmę?

Zastanawiasz się, jak założyć firmę? Chcesz rozpocząć prowadzenie własnej działalności? Wytłumaczymy Ci krok po kroku, co należy zrobić.

Zakładanie firmy można przedstawić w kilku etapach:

  1. Rejestracja firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Wybór rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności.
  3. Określenie formy opodatkowania.
  4. Złożenie dokumentów z ZUS.
  5. Wybór biura rachunkowego.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza do rejestracji własnej firmy warto znać numer PKD dla planowanej działalności, rozważyć dostępne formy opodatkowania, posiadać adres siedziby firmy, posiadać konto firmowe.

Kto może prowadzić własną działalność?

W Polsce, założyć i prowadzić własną działalność mogą osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające obywatelstwo polskie lub jednego z państwa Unii Europejskiej i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Polskie przepisy zezwalają również na założenie działalności gospodarczej osobom z innym obywatelstwem, ale posiadającym zezwolenie na stały pobyt, na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub na pobyt czasowy w określonym celu.

Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej

W naszym biurze rachunkowym możesz liczyć na profesjonalną pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej. Wyjaśnimy wszystkie skomplikowane przepisy, skompletujemy potrzebną dokumentację oraz przeprowadzimy przez wszystkie etapy tego procesu. Jeśli więc myślisz np. o założeniu jednoosobowej firmy i potrzebujesz wsparcia doświadczonych specjalistów – zgłoś się do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej

W naszym biurze rachunkowym możesz liczyć na profesjonalną pomoc w założeniu własnej działalności gospodarczej. Wyjaśnimy wszystkie skomplikowane przepisy, skompletujemy potrzebną dokumentację oraz przeprowadzimy przez wszystkie etapy tego procesu. Jeśli więc myślisz np. o założeniu jednoosobowej firm i potrzebujesz wsparcia doświadczonych specjalistów – zgłoś się do nas. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.