Obsługa kadr i płac Lublin

Zatrudniasz pracowników i zależy Ci na profesjonalnej obsłudze kadr i płac w Lublinie? Nasze biuro działa od 1998 roku i od tego czasu zdobyliśmy duże doświadczenie w obsłudze kadrowo-płacowej firm zróżnicowanych pod względem struktur organizacyjnych oraz liczby zatrudnionych osób. Pomagamy przedsiębiorcom w wywiązywaniu się z obowiązków dotyczących dokumentacji i rozliczeń, reprezentujemy ich w Urzędzie Skarbowym i ZUS-ie. Oni mają zaś poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że ich firmy funkcjonują zgodnie z aktualnymi przepisami. Ustawodawca wprowadza bowiem co pewien czas zmiany, które monitorujemy oraz informujemy o nich naszych Klientów. W ramach obsługi kadr i płac w Lublinie możesz liczyć na realizację wszelkich zadań, które wiążą się z funkcjonowaniem pracowników w firmie:
• prowadzimy teczki osobowe pracowników,
• sporządzamy dokumentację kadrową, m.in. umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, ponadto świadectwa pracy oraz wypowiedzenia umów;
• czuwamy nad terminami ważności umów, badań lekarskich oraz szkoleń BHP pracowników;
• przygotowujemy ewidencje czasu pracy, urlopów, delegacji, zwolnień lekarskich oraz danych osobowych zatrudnionych;
• sporządzamy zaświadczenia dla pracowników, m.in. o zarobkach – na potrzeby kredytów;
• prowadzimy listy płac i dokumentację dotyczącą wynagrodzeń;
• przygotowujemy sprawozdania roczne o dochodach pracowników, a także odprowadzamy zaliczki na podatek dochodowy.

Nasza współpraca obejmuje także przygotowywanie deklaracji PIT oraz obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). A jeśli jesteś przedsiębiorcą, który poszukuje stażystów lub pracowników za pośrednictwem Urzędu Pracy – i w tym obszarze możemy służyć pomocą. Zakres obsługi kadro-płacowej ustalamy z każdym Klientem indywidualnie, zależnie od jego potrzeb oraz możliwości budżetowych. Jest ona często usługą dodatkową, na którą decydują się Klienci zlecający nam m.in. prowadzenie KPiR w Lublinie . Możesz być pewien, że niezależnie od rodzaju i zakresu usług, na jakie się zdecydujesz, otrzymasz od nas solidne wsparcie w działalności oraz rozwoju firmy. Jeśli będzie ona bowiem funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie mogła się rozwijać i umacniać swą pozycję na rynku.

Rozliczenia z ZUS w Lublinie

W ramach obsługi kadr i płac oferujemy także rozliczenia z ZUS w Lublinie. Opłacanie składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, niezależnym od wielkości firmy. Od stycznia 2022 roku istnieje także konieczność przesyłania każdego miesiąca do ZUS deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA. Zawierają one dane na temat składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz wypłaconych świadczeń. W przypadku zatrudniania pracowników konieczne są także deklaracje imienne: ZUS RCA i ZUS RSA. Wykonujemy wszystkie zadania wymagane przez przepisy, dotyczące rozliczeń przedsiębiorców z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Czuwamy nad ich terminowością i poprawnością. Reprezentujemy Klientów w trakcie kontroli ZUS. Współpracując z nami – możesz spać spokojnie.

Aktualizujemy dane płatnika w systemie ZUS, zgłaszamy nowozatrudnionych pracowników oraz wyrejestrowujemy tych, z którymi firma zakończyła współpracę. W ramach rozliczeń z ZUS w Lublinie współpracujemy nie tylko z małymi firmami, ale też średnimi i większymi przedsiębiorstwami. Obsługujemy także spółki handlowe, które często korzystają też z oferowanych przez nas usług księgowego dla spółek z o.o. w Lublinie. Dokonujemy obliczeń wysokości składek na ubezpieczenia ZUS oraz należności w ramach świadczeń chorobowych oraz funduszu pracy. Kiedy podejmiesz z nami współpracę w ramach obsługi kadr i płac w Lublinie zyskasz spokój, czas na realizację innych obowiązków oraz zoptymalizujesz firmowe wydatki.