Księgowy dla spółek z o.o. Lublin

Oferujemy usługi księgowego dla spółek z o.o. w Lublinie. Obsługujemy zarówno kapitałowe spółki handlowe, do których należą spółki z o.o. oraz spółki akcyjne, jak i spółki osobowe, czyli spółki: jawne, partnerskie, komandytowe, a także komandytowo-akcyjne. W przeciwieństwie do spółek osobowych – spółki kapitałowe mają osobowość prawną, a ich funkcjonowanie opiera się na zgromadzonym kapitale, nie zaś na osobistym zaangażowaniu wspólników w ich rozwój i działalność. Zgodnie z Ustawą o rachunkowości spółki kapitałowe mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych. Ponadto spółka oraz wspólnicy są zobligowani do opłacania m.in. podatku dochodowego. Przedmiot opodatkowania stanowią zysk spółki i dywidendy wypłacane wspólnikom.

Co obejmują usługi księgowego dla spółek z o.o.?

Na początku warto zaznaczyć, że ze względu na ograniczoną odpowiedzialność majątkową wspólników (są jednak pewne wyjątki od tej reguły), spółki z o. o. cechują się dużą popularnością wśród spółek handlowych. Kluczowym dokumentem, który określa zasady ich funkcjonowania, jest Kodeks spółek handlowych. Przepisy odnoszące się do tych spółek znajdują się również m.in. w Ustawie o rachunkowości i Ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Roczne sprawozdania finansowe spółek z o.o. podlegają obowiązkowym badaniom biegłych rewidentów, jeśli w poprzedzającym roku obrotowym spółki spełniły minimum 2 z poniższych kryteriów: • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło minimum 50 osób;
• suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w minimum 2,5 mln euro walucie polskiej;
• przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów, ponadto operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość minimum 5 mln euro w walucie polskiej.

Są to kryteria obowiązujące w 2023 roku – minimalne kwoty ulegają co jakiś czas zmianom. Wiesz zapewne, że pełna księgowość wymaga obsługi ze strony specjalisty w jej zakresie. Kiedy zlecisz nam prowadzenie Ksiąg handlowych w Lublinie dla spółki z o.o. – zyskasz gwarancję dopełnienia wszelkich obowiązujących formalności, a zarazem spokój i czas na inne ważne zadania. Jako przedsiębiorcy z pewnością Ci ich nie brakuje. My zadbamy o rzetelne rejestrowanie wszystkich operacji finansowych i regularne sporządzanie wymaganej dokumentacji, Ty skupisz się zaś wyłącznie na swojej pracy. Co więcej, nasza współpraca z kancelarią prawną da Ci pewność, że każdy większy problem znajdzie rozwiązanie. Wybierz nasze usługi księgowego dla spółek z o.o. w Lublinie i uwolnij się od obaw o swoją księgowość!