Rok 2023 to rok wielu zmian, które wpływają na sposób rozliczania się zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jakie są najważniejsze zmiany, o których warto pamiętać?

Zmiany w rachunkowości od 2023 roku

Od stycznia 2023 roku zmieniają się zasady opodatkowania najmu prywatnego. Właściciele mieszkań nie będą mogli korzystać ze skali podatkowej, a jedyną formą opodatkowania będą ryczałty od ewidencjonowanych przychodów. Przychody z tytułu wynajmu mieszkań będą opodatkowane zryczałtowanymi kwotami w wysokości 8,5% przychodu lub 12,5% nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych.

Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w uldze na zabytki. Odliczenie wydatków na konserwację i remonty zabytkowych budynków będzie możliwe dopiero po ukończeniu całego procesu. Wydatki dotyczące prac wykraczających poza pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków nie będą kwalifikowane do ulgi.

W 2023 roku zmienia się także zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego – dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej, elektronicznej lub poprzez system kadrowo-płacowy płatnika.

Co zmienia się w tym roku?

Jednak to nie koniec zmian, które zaczęły obowiązywać od 2023 roku i o których pamiętają nasi specjaliści z biura rachunkowego w Lubinie.

Zgodnie z polskim ładem w pierwszym progu podatkowym wprowadzono stawkę podatku w wysokości 12%, a od nadwyżki ponad 120 tysięcy złotych – 32%. Kwota wolna od podatku wynosić będzie 30 tysięcy złotych tak jak w 2022 roku.

Od 2023 roku wprowadzono także wiele innych zmian w podatkach, które dotyczą m.in. uwzględniania kwoty wolnej od podatku i składania oświadczeń płatnikom. Płatnik będzie zobowiązany do pomniejszania zaliczek na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia.

Przedsiębiorcy nie będą już zobowiązani do składania informacji PIT/WZ, a przy tym zmniejszone zostają limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Podsumowując, nowe przepisy mają na celu ujednolicenie zasad opodatkowania oraz ułatwienie administracyjne procesów księgowych.