Zerowy PIT dla młodych to nowa ulga podatkowa wprowadzona przez polski rząd, która ma na celu wspieranie młodych osób w rozwoju zawodowym i finansowym.

Czym jest zerowy PIT dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych to ulga podatkowa wprowadzona w Polsce od 2019 roku, która polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) osób poniżej 26. roku życia. Ulga ta dotyczy zarówno pracowników etatowych, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Zerowy PIT ma na celu wspieranie młodych osób w wejściu na rynek pracy oraz zachęcanie do podejmowania pracy legalnej, co przekłada się na korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Aby rozliczyć zerowy PIT dla młodych, warto skorzystać z pomocy naszego biura rachunkowego w Lublinie.

Kto korzysta z zerowego PIT-u dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych przysługuje osobom, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają dochód nieprzekraczający 85 528 złotych rocznie. Warto zaznaczyć, że ulga ta dotyczy tylko tych osób, które są rezydentami podatkowymi w Polsce. Oznacza to, że muszą one posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Polski i być tu zarejestrowane. Zerowy PIT dla młodych nie obejmuje natomiast osób, które osiągają dochody z tytułu wynajmu nieruchomości, sprzedaży papierów wartościowych czy dywidend.

Jakie są zalety zerowego PIT-u dla młodych?

Zerowy PIT dla młodych przynosi wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Po pierwsze, zwolnienie z podatku dochodowego pozwala młodym osobom na oszczędzenie większej części swoich zarobków, co może przełożyć się na lepszą sytuację finansową i większe możliwości inwestycyjne. Po drugie, ulga ta może zachęcić więcej młodych osób do podejmowania legalnej pracy, co wpływa na zmniejszenie szarej strefy i zwiększenie wpływów do budżetu państwa. Po trzecie, zerowy PIT dla młodych może być atrakcyjnym argumentem dla pracodawców w rekrutacji nowych pracowników oraz motywować ich do zatrudniania młodych osób na umowach o pracę.